Jeruzsálem
  Footnotes
  Theme

  Jeruzsálem

  A mai Izráelben található város. Ez a legjelentősebb város a Biblia által elmondott történetben. A keresztények, zsidók és muzulmánok legszentebb helyeinek némelyike e városban található, és rendszeresen sok hű hívő látogatja meg ezeket. Gyakran utalnak rá úgy mint a szent város.

  Valamikor Sálemként ismert (1 Móz. 14:18; Zsolt. 76:2), jebuzeus város volt, mígnem Dávid elfoglalta (Józs. 10:1; 15:8; 2 Sám. 5:6–7) és fővárosává tette. Ezt megelőzően leginkább hegyi erődként szolgált, mintegy 800 méterrel a tengerszint felett. Az északi oldalt kivéve minden oldalról mély völgyek veszik körül.

  Dávid király jeruzsálembeli uralkodása alatt fapalotában lakott. Salamon uralkodása alatt azonban sokat tett a nép a város felékesítéséért, többek között felépítették a király palotáját és a templomot.

  Izráel és Júda királyságának kettéválása után Jeruzsálem Júda fővárosa maradt. Gyakran támadták meg megszálló hadseregek (1 Kir. 14:25; 2 Kir. 14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25). Ezékiás uralma alatt Jeruzsálem lett a vallási hódolat központja, de Kr.e. 320-ban, 168-ban és 65-ben részben lerombolták. Heródes újjáépítette a falakat és a templomot, de Kr.u. 70-ben a rómaiak teljesen lerombolták.