Mormon könyve
  Footnotes
  Theme

  Mormon könyve

  Azon négy szentíráskötet egyike, amelyet elfogad Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. Az amerikai őslakosok feljegyzéseinek egy ősi, Mormon nevű próféta által készített kivonatolása. Azért íródott, hogy tanúságot tegyen arról, hogy Jézus a Krisztus. E feljegyzést illetően azt mondta Joseph Smith próféta, aki Isten ajándéka és hatalma által fordította le azt: „Megmondtam a testvéreknek, hogy a Mormon könyve a leghibátlanabb könyv a földön, és vallásunk záróköve, és aki annak szabályai szerint él, közelebb kerül Istenhez, mint bármely más könyv által” (lásd a Mormon könyve elején található bevezetést).

  A Mormon könyve három olyan népcsoport vallási feljegyzése, amely az óvilágból vándorolt az amerikai földrészre. Ezeket a csoportokat olyan próféták vezették, akik fémlemezekre jegyezték fel vallási és világi történelmüket. A Mormon könyve feljegyzi Jézus Krisztusnak feltámadását követően az amerikai népnél tett látogatását. Kétszáz év békés időszak követte Krisztus e látogatását.

  Moróni, az utolsó nefita próféta-történész, mintegy Kr.u. 421-ben lepecsételte és elrejtette e népcsoportok kivonatolt feljegyzéseit. 1823-ban a feltámadt Moróni meglátogatta Joseph Smith-et, és később átadta neki ezeket az ősi és szent feljegyzéseket, hogy sor kerüljön a lefordításukra, és a világ elé kerüljenek mint Jézus Krisztus másik tanúbizonysága.