Örökbefogadás
  Footnotes
  Theme

  Örökbefogadás

  A szentírásokban kétféle örökbefogadásról van szó:

  (1) Olyan valaki, aki nem izráelita leszármazású, az által válik tagjává Ábrahám családjának és Izráel házának, hogy hisz Jézus Krisztusban, bűnbánatot tart, alámerítés által megkeresztelkedik, és befogadja a Szentlelket (2 Ne. 31:17–18; T&Sz 84:73–74; Ábr. 2:6, 11).

  (2) Mindazok, akik elnyerték az evangélium szabadító szertartásait, Jézus Krisztus fiaivá és leányaivá válnak azáltal, hogy továbbra is engedelmeskednek a parancsolatainak (Róm. 8:15–17; Gal. 3:24–29; 4:5–7; Móziás 5:7–8).

  True