Átkok, Átkoz
  Footnotes
  Theme

  Átkok, Átkoz

  A szentírásokban az átok olyan isteni törvény alkalmazása, amely megengedi vagy előidézi azt, hogy főleg hamislelkűség miatt ítéletek, illetve azok következményei érjenek valamit, valakit vagy egy népet. Az átkok Isten isteni szeretetének és igazságosságának a megnyilvánulásai. Előfordulhat, hogy Isten maga hívja elő őket, illetve felhatalmazott szolgái mondják ki azokat. Időnként egyedül Isten ismeri teljes mértékben az átkok okait. Ezen felül átkozott állapotban van részük azoknak, akik tudatosan engedetlenek Istennel szemben, és ezáltal visszahúzódnak az Úr Lelkétől.

  Az Úr az egyén, illetve a nép Jézus Krisztusba vetett hite, valamint az evangélium törvényei és szertartásai iránti engedelmessége miatt eltávolíthat átkokat (Alma 23:16–18; 3 Ne. 2:14–16; Hit. 1:3).

  Szentségtörés

  Az átkozódás emellett olyan nyelvhasználatot jelent, amely szentségtörő, káromló vagy megvető.