Máté
  Footnotes
  Theme

  Máté

  Jézus Krisztus apostola, az Újszövetség első könyvének szerzője. Máté, a rómaiaknak vámot szedő zsidó Kapernaumban, valószínűleg Heródes Antipás szolgálatában állt. Megtérése előtt úgy ismerték mint Lévi, az Alfeus fia (Márk 2:14). Nem sokkal arra szólító elhívása után, hogy Jézus tanítványa legyen, lakomát rendezett, ahol jelen volt az Úr (Mát. 9:9–13; Márk 2:14–17; Luk. 5:27–32). Máté valószínűleg alaposan ismerte az ószövetségi szentírásokat, és látta a prófécia részletekbe menő beteljesedését az Úr életében. Nem sokat tudunk az apostol későbbi életéről. A hagyomány azt feltételezi, hogy vértanúhalált halt.

  Máté evangéliuma

  Az első könyv az Újszövetségben. Máté evangéliuma valószínűleg eredetileg a Palesztinában élő zsidók számára íródott. Sok idézetet használ az Ószövetségből. Máté fő célja annak megmutatása, hogy Jézus az a Messiás, akiről az ószövetségi próféták beszéltek. Emellett kihangsúlyozza, hogy Jézus az emberek Királya és Bírája.

  Fejezetek áttekintését illetően lásd Evangéliumok.