Látomás
    Footnotes
    Theme

    Látomás

    Valamely esemény, személy vagy dolog látható kinyilatkoztatása a Szentlélek hatalma által.

    Fontos látomások közé tartoznak a következők: Ezékiel látomása az utolsó napokról (Ezék. 37–39), István látomása Jézusról, amint Isten jobb kéze felől áll (Csel. 7:55–56), János kinyilatkoztatása az utolsó napokat illetően (Jel. 4–21), Lehi és Nefi látomása az élet fájáról (1 Ne. 8, 10–14), a fiatalabb Alma látomása az Úr angyaláról (Móziás 27), Járed fivérének látomása a föld minden lakójáról (Ether 3:25), látomás a dicsőségekről (T&Sz 76), Joseph Smith-nek Oliver Cowdery-nek adott látomások a Kirtland Templomban (T&Sz 110), Joseph F. Smith látomása a halottak megváltásáról (T&Sz 138), Mózes látomása Istenről és teremtményeiről (Mózes 1), Énók látomása Istenről (Mózes 6–7), Joseph Smith első látomása (JST 1).