Mormon könyve tanúi
    Footnotes
    Theme

    Mormon könyve tanúi

    Az Úr Joseph Smith próféta mellett másoknak is megparancsolta, hogy tegyenek bizonyságot a Mormon könyve isteni eredetéről (T&Sz 17; 128:20). E tanúk bizonyságtételeit lásd a „bevezetés” részben a Mormon könyve elején.