Jákób, Lehi fia
  Footnotes
  Theme

  Jákób, Lehi fia

  Próféta a Mormon könyvében, és számos prédikáció szerzője 2 Nefi és Jákób könyvében (2 Ne. 6–11; Jákób 1–7).

  Jákób könyve

  A harmadik könyv a Mormon könyvében. Az első fejezet elmondja, hogy Nefi Jákóbnak adta át a feljegyzéseket, aztán felszentelte fivéreit, Jákóbot és Józsefet, hogy papjai és tanítói legyenek a népnek. A 2–4. fejezet olyan prédikáció, amely arra inti a népet, hogy legyenek erkölcsileg tiszták. Jákób tanított még a megváltó Messiás eljöveteléről, és okokat mondott arra, hogy miért nem fogadják majd el őt egyesek Izráelben az eljövetelekor. Az 5–6. fejezet Jákób bizonyságtételét tartalmazza, valamint egy prófétai allegóriát Izráel népének történelméről és küldetéséről. A 7. fejezet beszámolót tartalmaz egy Sérem nevű tanult lázongóról, akit legyőz Jákób isteni bizonyságtétele.