Igazságosság
    Footnotes
    Theme

    Igazságosság

    Soha el nem maradó következmény: az igazlelkű gondolatokért és tettekért áldások, a meg nem bánt bűnért büntetés. Az igazságosság olyan örök törvény, amely minden alkalommal büntetést követel, amikor sor kerül Isten törvényének megszegésére (Alma 42:13–24). A bűnösnek meg kell fizetnie a büntetést, ha nem tart bűnbánatot (Móziás 2:38–39; T&Sz 19:17). Ha bűnbánatot tart, a Szabadító az engesztelés által megfizeti a büntetést, életre keltve az irgalmasságot (Alma 34:16).