Exodus, Mózes második könyve
  Footnotes
  Theme

  Exodus, Mózes második könyve

  Mózes által írt könyv az Ószövetségben, amely az izraeliták Egyiptomból való távozását írja le. Izráel kezdeti történelme, amint azt az Exodus feljegyzi, három részre osztható: (1) a nép egyiptomi rabsága, (2) távozásuk Egyiptomból, Mózes vezetése alatt, valamint (3) elkötelezettségük Isten szolgálata mellett a vallási élet és a politikai élet terén.

  Az első rész, az első tizenöt fejezet Izráel egyiptomi elnyomásáról szól, a kezdeti történelemről és Mózes elhívásáról, a kivonulásról és a páskha bevezetéséről, a Vörös-tengerhez vezető menetelésről, a fáraó seregének pusztulásáról, valamint Mózes győzelmi énekéről.

  A második rész, a 15–18. fejezet beszél Izráel megváltásáról, a Vörös-tengertől Sinaiba vezető út eseményeiről, Mára keserű vizeiről, a fürjek és a manna ajándékáról, a sabbat megtartásáról, a víz csodás ajándékáról Refidimben, az amalekitákkal vívott csatáról, Jethró megérkezéséről a táborba, valamint a nép polgári kormányával kapcsolatos tanácsáról.

  A harmadik rész, a 19–40. fejezet elmondja, hogyan szentelte magát Izráel Isten szolgálatának a Sinaiban lezajlott komoly események folyamán. Az Úr annak szentelte a népet, hogy papok királysága és szent nemzet legyenek, megadta a tízparancsolatot, utasításokat adott a hajlékot, annak bútorzatát, valamint az abban zajló hódolatot illetően. Ezt követi annak beszámolója, hogy a nép bűnt követett el, mert aranyborjúnak hódoltak, végül pedig annak beszámolója, hogy hajlék épült, és előkészületeket tettek arra, hogy ott szolgáljanak.