Ároni papság
    Footnotes
    Theme

    Ároni papság

    Az alacsonyabb papság (Zsid. 7:11–12; T&Sz 107:13–14). Hivatalai: püspök, pap, tanító, diakónus (T&Sz 84:30; 107:10, 14–15, 87–88). Az ősi időkben, Mózes törvénye alatt főpapok, papok és leviták voltak. Az ároni papság azért lett kinyilatkoztatva Mózesnek, mert az ősi izráeliták fellázadtak Isten ellen. Elutasították azt, hogy megszenteltekké váljanak, és elnyerjék a melkisédeki papságot, valamint annak szertartásait (T&Sz 84:23–25). Az ároni papság foglalkozik a törvény és az evangélium fizikai és külsőséges szertartásaival (1 Krón. 23:27–32; T&Sz 84:26–27; 107:20). Rendelkezik az angyalok szolgálattételének, a bűnbánat evangéliumának, valamint a keresztelésnek a kulcsaival (T&Sz 13). Az ároni papság földre történő visszaállítására ebben az adományozási korszakban 1829. május 15-én került sor. Keresztelő János ruházta rá Joseph Smith-re és Oliver Cowdery-re a Susquehanna-folyó partjánál, a Pennsylvania állambeli Harmony közelében (T&Sz 13; JST 1:68–73).