Hélamán, Hélamán fia
  Footnotes
  Theme

  Hélamán, Hélamán fia

  Próféta és feljegyzéseket vezető ember a Mormon könyvében, aki a nefita népet tanította. A fiatalabb Alma unokája volt, és annak a Nefinek az apja, aki hatalmat kapott minden elem fölött (Hél. 5–10). Fiával, Hélamánnal együtt írták Hélamán könyvét.

  Hélamán könyve

  Az 1–2. fejezet nagy politikai zűrzavar idejéről ír. A 3–4. fejezet feljegyzi, hogy Hélamán és Moróniha, a nefita hadseregek főkapitánya, végül is egy időre békét tudott teremteni. E jó emberek vezetése ellenére azonban az emberek egyre gonoszabbakká váltak. Az 5–6. fejezetben Nefi lemond a bírói székről, amint azt korábban nagyapja, Alma tette, hogy a népet tanítsa. Egy ideig bűnbánatot tart a nép. A 6–12. fejezetben azonban gonosszá válik a nefita nemzet. Az utolsó, 13–16. fejezetek rendkívüli beszámolót foglalnak magukban egy Sámuel nevű lámánita prófétáról, aki megjövendölte a Szabadító születését és keresztre feszítését, valamint az ezen eseményeket jelző jeleket.