Mózes
  Footnotes
  Theme

  Mózes

  Ószövetségi próféta, aki kivezette az izraelitákat az egyiptomi fogságból, és vallási, társadalmi és étkezési törvények sorát adta nekik, ahogyan azokat Isten kinyilatkozatta.

  Mózes elrendelt szolgálata túllépte saját halandó életének határait. Joseph Smith azt tanította, hogy Illéssel együtt eljött a Színeváltozás hegyére, és papsági kulcsokat ruházott Péterre, Jakabra és Jánosra (Mát. 17:3–4; Márk 9:4–9; Luk. 9:30; T&Sz 63:21).

  Mózes 1836. április 3-án, az Ohió államban található Kirtland Templomban megjelent Joseph Smith-nek és Oliver Cowdery-nek, és rájuk ruházta Izráel összegyűjtésének a kulcsait (T&Sz 110:11).

  Utolsó napi kinyilatkoztatás sokat elárul Mózesről. Gyakran szó esik róla a Mormon könyvében, és a Tan és a szövetségekből ismereteket szerzünk elrendelt szolgálatáról (T&Sz 84:20–26), valamint arról, hogy apósától, Jetrótól kapta meg a papságot (T&Sz 84:6).

  Az utolsó napi kinyilatkoztatások emellet megerősítik Izráel gyermekei között végzett elrendelt szolgálatának bibliai beszámolóját, valamint azt, hogy ő volt a szerzője az Ószövetség öt nyitókönyvének (1 Ne. 5:11; Mózes 1:40–41).

  Mózes könyve

  Könyv a Nagyértékű gyöngyben, amely Joseph Smith ihletett fordítását tartalmazza Mózes első könyvének első hét fejezetéből.

  Az első fejezet feljegyez egy látomást, amelyben Mózes látta Istent, aki kinyilatkoztatta neki a szabadulás tervének egészét. A 2–5. fejezet beszámol a teremtésről, valamint az ember bukásáról. A 6–7. fejezet tartalmaz egy látomást Énókról és az ő földön végzett szolgálatáról. A 8. fejezet tartalmaz egy látomást Noéról és a nagy özönvízről.

  Mózes öt könyve

  Az első öt könyvet az Ószövetségben Mózes könyveiként ismerjük. A rézlemezek, amelyeket Nefi Lábántól vett el, tartalmazták Mózes könyveit (1 Ne. 5:11).