Szolgál, Szolgálatot végez
    Footnotes
    Theme

    Szolgál, Szolgálatot végez

    Az Úr munkáját végezni a földön. Isten választott szolgáit Istennek kell elhívnia ahhoz, hogy munkájában szolgáljanak. Amikor az igaz papsági szolgák az Úr akaratát cselekszik, az Urat képviselik hivatalos kötelességeikben, és az ő megbízottaiként járnak el (T&Sz 64:29), ily módon végezve az emberiség megszabadításához szükséges munkát. Az Úr apostolokat, prófétákat, evangélistákat, főpapokat, hetveneseket, eldereket, püspököket, papokat, tanítókat, diakónusokat, segítőket és kormányzatokat adott a szentek tökéletesítésére, valamint a papsági munka elvégzésére (Eféz. 4:11–16; 1 Kor. 12:12–28; T&Sz 20; 107).