Királyok
  Footnotes
  Theme

  Királyok

  Két könyv az Ószövetségben. Ezek a könyvek Izráel történelmét beszélik el Adóniának, Dávid király negyedik fiának a lázadásától (mintegy Kr.e. 1015) Júda végső fogságáig (mintegy Kr.e. 586). Magukban foglalják az északi királyság (Izráel tíz törzse) teljes történelmét, a különválástól egészen addig, míg az asszírok fogságba hurcolták őket az északi földekre.

  Királyok első könyve

  Az első fejezet Dávid király életének utolsó napjait írja le. A 2–11. fejezet Salamon életét jegyzi fel. A 12–16. fejezet Salamon közvetlen utódairól szól, Roboámról és Jeroboámról. Jeroboám miatt szakadt ketté Izráel királysága. Más királyok is említésre kerülnek. A 17–21. fejezet feljegyzi Illés elrendelt szolgálatának egyes részeit, amint meginti Akhábot, Izráel királyát. A 22. fejezet feljegyzi a Syria elleni háborút, amelyben Akháb és Jósafát, Júda királya, egyesítik hadaikat. Mikeás próféta a királyok ellen prófétál.

  Királyok második könyve

  Az 1–2:11. rész folytatja Illés életének beszámolóját, belértve ebbe azt, amikor Illés egy tűzszekéren felemelkedett a mennybe. A 2–9. fejezet Elizeus hittel és nagy hatalommal teljes elrendelt szolgálatát mondja el. A 10. fejezet Jéhuról szól, a királyról, valamint arról, hogy miként pusztította el Akháb házát és Baál papjait. A 11–13. fejezet Joás igazlelkű uralkodását és Elizeus halálát jegyzi fel. A 14–17. fejezet különböző királyokról szól, akik Izráelben és Júdában uralkodtak, gyakran gonoszságban. A 15. fejezet feljegyzi, amint Izráel tíz törzsét elfogják az asszírok. A 18–20. fejezet Ezékiásnak, Júda királyának, valamint Ésaiás prófétának igazlelkű életét jegyzi fel. A 21–23. fejezet Manassé és Jósiás királyról szól. A hagyomány szerint Manassé volt felelős Ésaiás vértanúhaláláért. Jósiás igazlelkű király volt, aki újra megalapította a törvényt a zsidók között. A 24–25. fejezet a babilóniai fogságot jegyzi fel.