Lukács
  Footnotes
  Theme

  Lukács

  Lukács evangéliumának és az Apostolok cselekedetei könyvének szerzője az Újszövetségben, Pál misszionárius társa. Görög szülők gyermekeként született és orvosként dolgozott (Kol. 4:14). Lukács nagyon művelt volt. Pál apostol társaként tekintett magára, amikor Tróásban csatlakozott Pálhoz (Csel. 16:10–11). Lukács Filippiben is ott volt Pállal, annak utolsó Jeruzsálembe tett útján (Csel. 20:6), és ők ketten mindaddig együtt maradtak, míg Rómába értek. Lukács emellett ott volt Pállal annak második római bebörtönzése során (2 Tim. 4:11). A hagyomány úgy tartja, vértanúként halt meg.

  Lukács evangéliuma

  Lukács által írt beszámoló Jézus Krisztusról és az ő halandó szolgálatáról. Az apostolok cselekedeteinek könyve Lukács evangéliumának a folytatása. Lukács jól megírt beszámolót hagyott maga után Jézus elrendelt szolgálatáról, úgy mutatva be Jézust, mint aki mind a zsidók, mind a nemzsidók Szabadítója is. Sokat írt Jézus tanításairól és tetteiről. Csak Lukács könyvében található beszámoló Gábriel Zakariásnál és Máriánál tett látogatásáról (Lukács 1); a pásztoroknak a csecsemő Jézusnál tett látogatásáról (Lukács 2:8–18); a tizenkét éves Jézusról a templomban (Lukács 2:41–52); a hetvenek megbízásáról és szétküldéséről (Lukács 10:1–24); a vért izzadó Jézusról (Lukács 22:44); Jézusnak a keresztre feszített tolvajjal folytatott beszélgetéséről (Lukács 23:39–43); valamint arról, amint Jézus a feltámadása után halat és mézet eszik (Lukács 24:42–43).

  Fejezetek áttekintését illetően lásd Evangéliumok.