Jel
    Footnotes
    Theme

    Jel

    Olyan esemény vagy tapasztalat, amelyet valamely dolog bizonyítékának vesznek az emberek. A jel általában Istentől érkező csodálatos megnyilvánulás. A Sátánnak is hatalmában áll bizonyos körülmények között jeleket mutatni. A szentek törekedjenek a Lélek ajándékaira, de ne keressenek jeleket kíváncsiság kielégítése vagy hit megerősítése végett. Az Úr inkább saját belátása szerint ad jeleket azoknak, akik hisznek (T&Sz 58:64).