Sámuel, ószövetségi próféta
  Footnotes
  Theme

  Sámuel, ószövetségi próféta

  Elkána és Anna fia, Sámuel anyja imáira adott válaszként született (1 Sám. 1). Gyermekként Éli gondjaira bízták, aki főpap volt a silói hajlékban (1 Sám. 2:11; 3:1). Az Úr fiatalon elhívta Sámuelt arra, hogy próféta legyen (1 Sám. 3). Éli halála után Sámuel lett Izráel nagy prófétája és bírája, és visszaállította az országban a törvényt, a rendet és a rendszeres vallási hódolatot (1 Sám. 4:15–18; 7:3–17).

  1 Sám. 28:5–20-as versei beszámolnak arról, amint Sámuelt Saul király kérésére visszahozza a halálból az endori boszorkány. Ez nem lehetett Istentől kapott látomás, mert boszorkány vagy más szellemidézési médium nem lehet hatással egy prófétára és jelentetheti meg őt kérésével (1 Sám. 28:20; 31:1–4).

  Sámuel első és második könyve

  Egyes Bibliákban Sámuel első és második könyve egy könyvet alkot. Másokban két könyvet. A könyvek mintegy 130 évet fednek le, Sámuel születésétől egészen a Dávid király halála előtti időszakig.

  1 Sámuel könyve

  Az 1–4. fejezet leírja, hogy az Úr megátkozta és megbüntette Éli családját, és főpapnak és bírónak hívta el Sámuelt. A 4–6. fejezet elmondja, hogyan került a filiszteusok kezébe a szövetség ládája. A 7–8. fejezet feljegyzi Sámuel figyelmeztetéseit azzal kapcsolatban, ha hamis istenek vannak és gonosz a király. A 9–15. fejezet leírja Saul megkoronázását és uralkodását, mint király. A 16–31. fejezet Dávid történetét mondja el, és azt, hogyan tett szert hatalomra – Sámuel felkente Dávidot, aki megölte Góliáthot. Saul gyűlölte Dávidot, de Dávid nem volt hajlandó megölni Sault, bár volt rá lehetősége.

  2 Sámuel könyve

  A könyv Dávid uralkodásának részleteit tartalmazza, aki Júda, majd végül egész Izráel királya volt. Az 1–4. fejezet megmutatja a hosszú küzdelmet Dávid követői – miután Júda megkoronázta –, valamint Saul követői között. Az 5–10. fejezet megmutatja, amint Dávid sok földön hatalomra tesz szert. A 11–21. fejezet megmutatja Dávid lelki erejének hanyatlását, bűnei miatt, valamint a családján belüli lázadás miatt. A 22–24. fejezet leírja, milyen próbálkozásokat tett Dávid arra, hogy megbékéljen az Úrral.