Timótheushoz írt levelek
  Footnotes
  Theme

  Timótheushoz írt levelek

  Két könyv az Újszövetségben. Mindkettő eredetileg olyan levél volt, amelyet Pál írt Timótheusnak.

  1 Timótheus

  Pál az első levelet első bebörtönzése után írta. Timótheust Efézusban hagyta, annak szándékával, hogy később visszatér oda (1 Tim. 3:14). Pál azonban úgy érezte, valószínűleg késleltetni fogják, ezért írt Timótheusnak, talán Macedoniából (1 Tim. 1:3), hogy tanácsot adjon neki és biztassa őt kötelességei teljesítése terén.

  Az első fejezet Pál üdvözletét tartalmazza, valamint utasításokat az egyházba beszivárgó balga találgatásokat illetően. A 2–3. fejezet utasításokat ad a nyilvános istentiszteletet, valamint a lelkészek jellemét és viselkedését illetően. A 4–5. fejezet leírja az utolsó napi hitehagyást, valamint tanácsot ad Timótheusnak arra vonatkozóan, hogyan végezzen szolgálatot azoknak, akiket vezet. A 6. fejezet biztatás arra, hogy bizonyuljanak hűeknek és kerüljék a világi kincseket.

  2 Timótheus

  Pál második bebörtönzése alatt írta a második levelet, nem sokkal vértanúhalála előtt. Az apostol utolsó szavait tartalmazza, és megmutatja, milyen csodálatos bátorság és bizalom volt benne, amikor szembenézett a halállal.

  Az első fejezet Pál Timótheusnak szóló üdvözletét és megbízatását tartalmazza. A 2–3. fejezet különböző figyelmeztetéseket és útmutatásokat mond el, azzal a kihívással, hogy nézzenek szembe az előttük álló veszélyekkel. A 4. fejezet Pál barátainak szóló üzenet, tanáccsal arra, hogyan bánjanak a hitehagyókkal.