Válás
    Footnotes
    Theme

    Válás

    Házasság polgári vagy egyházi törvény hatalma általi felbontása. Az Újszövetség szerint Isten az emberek keményszívűsége miatt bizonyos körülmények között megengedte a válást, Jézus magyarázata szerint azonban „kezdettől fogva nem így volt” (Mát. 19:3–12). A szentírások általában a válás ellen szólnak, és azt tanácsolják a férjeknek és a feleségeknek, hogy igazlelkűen szeressék egymást (1 Kor. 7:10–12; T&Sz 42:22).