Krónika
  Footnotes
  Theme

  Krónika

  Két könyv az Ószövetségben. Rövid történelmi áttekintést adnak a teremtéstől Czírus azon kiáltványáig, amely megengedte a zsidók Jeruzsálembe történő visszatérését.

  Krónika I. könyve

  Az 1–9. fejezet nemzedékrendet ad meg Ádámtól Saulig. A 10. fejezet feljegyzi Saul halálát. A 11–22. fejezet nyomon követi a Dávid uralkodásával kapcsolatos eseményeket. A 23–27. fejezet elmagyarázza, hogy Salamont tették meg királlyá, és kialakult a leviták rendje. A 28. fejezet elmagyarázza, hogy Dávid parancsolta meg Salamonnak a templomépítést. A 29. fejezet feljegyzi Dávid halálát.

  Krónika II. könyve

  A 1–9. fejezet nyomon követi a Salamon uralkodásával kapcsolatos eseményeket. A 10–12. fejezet Salamon fiának, Roboámnak az uralkodásáról szól, amelynek során Izráel egységes királysága északi és déli királyságra oszlott. A 13–36. fejezet leírja a különböző királyok uralkodását, egészen Júda királyságának Nabukodonozor általi elfoglalásáig. A könyv Czírus rendeletével zárul, amelynek értelmében Júda fogságban tartott gyermekei visszatérhetnek Jeruzsálembe.