Genesis, Mózes első könyve
  Footnotes
  Theme

  Genesis, Mózes első könyve

  Görög szó, amely azt jelenti: „eredet” vagy „kezdet”. A Genesis könyve az Ószövetség első könyve, és Mózes próféta írta. Sok kezdetről beszámol, például a föld teremtéséről, az állatok és az ember földre helyezéséről, Ádám és Éva bukásáról, az evangélium Ádámnak történő kinyilatkoztatásáról, a törzsek és fajok kezdetéről, a különböző nyelvek bábeli eredetéről, valamint az Izráel házának létrejöttéhez vezető ábrahámi család kezdetéről. A Genesis kihangsúlyozza József Izráel megőrzőjeként játszott szerepét.

  Az Utolsó napi kinyilatkoztatások megerősítik és világosabbá teszik a Genesis feljegyzéseit, (1 Ne. 5; Ether 1; Mózes 1–8; Ábr. 1–5).

  A Genesis könyvében az 1–4. fejezet a világ teremtéséről, valamint Ádám családjának kialakulásáról szól. Az 5–10. fejezet feljegyzi Noé történetét. A 11–20. fejezet Ábrahámról és az ő családjáról szól, egészen Izsák koráig. A 21–35. fejezet Izsák családját követi nyomon. A 36. fejezet Ézsaúról és az ő családjáról szól. A 37–50. fejezet Jákób családjáról szól, és beszámol arról, amint Józsefet eladják Egyiptomba, valamint Izráel háza megmentésében játszott szerepéről.