Ether 1
  Footnotes
  Theme

  Ether könyve

  A járediták feljegyzése, amely arról a huszonnégy lemezről származik, amelyet Móziás király napjaiban találtak Limhi emberei.

  1. Fejezet

  Moróni kivonatolja Ether írásait – Ether nemzedékrendje sorra vétetik – A járediták nyelve Bábel tornyánál nem zavarodott össze – Az Úr megígéri, hogy egy választott földre vezeti és nagy nemzetté teszi őket.

  1 És most én, aMoróni, folytatom beszámolómat azokról az ősi lakosokról, akiket az bÚr keze pusztított el ezen északi országrész színén.

  2 És beszámolómat arról a ahuszonnégy lemezről veszem, amelyeket Limhi emberei találtak meg, és ennek Ether könyve a neve.

  3 És mivel gondolom, hogy ezen feljegyzés első része, mely a világ, valamint Ádám teremtéséről szól, és beszámol arról, hogy mi történt attól az időtől fogva a nagy atoronyig, és mi történt az emberek gyermekei között addig az időig, ez megvan a zsidóknál –

  4 Nem írom tehát le azokat a dolgokat, amik aÁdám napjaitól fogva addig az időig történtek; de ezek megvannak a lemezeken; és aki megtalálja azokat, annak hatalmában áll majd az egész beszámoló megszerzése.

  5 De íme, én nem adok teljes beszámolót, hanem csak egy részét adom a beszámolónak; a toronytól addig, amíg el nem pusztultak.

  6 És ily módon adok beszámolót. Aki ezt a feljegyzést írta, az aEther volt, és ő Koriántor leszármazottja volt.

  7 Koriántor Morón fia volt.

  8 És Morón Étem fia volt.

  9 És Étem Áhá fia volt.

  10 És Áhá Séth fia volt.

  11 És Séth Siblon fia volt.

  12 És Siblon Kom fia volt.

  13 És Kom Koriántum fia volt.

  14 És Koriántum Amnigadda fia volt.

  15 És Amnigadda Áron fia volt.

  16 És Áron Hét leszármazottja volt, aki pedig Héártom fia volt.

  17 És Héártom Lib fia volt.

  18 És Lib Kis fia volt.

  19 És Kis Korom fia volt.

  20 És Korom Lévi fia volt.

  21 És Lévi Kim fia volt.

  22 És Kim Moriánton fia volt.

  23 És Moriánton Riplákis leszármazottja volt.

  24 És Riplákis Sez fia volt.

  25 És Sez Khéth fia volt.

  26 És Khéth Kom fia volt.

  27 És Kom Koriántum fia volt.

  28 És Koriántum Émer fia volt.

  29 És Émer Ómer fia volt.

  30 És Ómer Súle fia volt.

  31 És Súle Kib fia volt.

  32 És Kib Oriha fia volt, aki pedig Járed fia volt,

  33 Amelyik aJáred a nagy toronytól jött el fivérével és kettejük családjával, valamint másokkal és azok családjával, amikor az Úr bösszezavarta az emberek nyelvét, és haragjában megesküdött, hogy az egész cföld színén szétszórja őket; és az Úr szava szerint szét lettek szórva az emberek.

  34 És mivel Járed afivére nagy és hatalmas ember volt, és olyan ember, akit igen kedvelt az Úr, ezért így szólt hozzá Járed, a fivére: Fohászkodj az Úrhoz, hogy ne zavarjon össze minket annyira, hogy ne értsük meg a szavainkat.

  35 És lőn, hogy Járed fivére könyörgött az Úrhoz, és az Úr megkönyörült Járeden; tehát nem zavarta össze Járed nyelvét; és Járed és fivére nem zavarodtak össze.

  36 Majd Járed ezt mondta a fivérének: Fohászkodj ismét az Úrhoz, hogy tán fordítsa el haragját azoktól is, akik a barátaink, és ne zavarja össze a nyelvüket.

  37 És lőn, hogy Járed fivére fohászkodott az Úrhoz, és az Úr megkönyörült barátaikon és azok családjain is, és nem zavarodtak össze.

  38 És lőn, hogy Járed ismét szólt a fivéréhez, mondván: Menj és kérdezd meg az Úrtól, hogy ki fog-e űzni minket erről a földről, és ha kiűz minket erről a földről, akkor fohászkodj hozzá, és kérdezd meg, hogy hová menjünk. És ki tudja, tán egy olyan földre visz el minket az Úr, mely aminden másnál kiválóbb a földön? És ha így lészen, akkor legyünk hűségesek az Úrhoz, hogy örökségül kaphassuk azt.

  39 És lőn, hogy Járed fivére fohászkodott az Úrhoz, ahogyan azt Járed szája megmondta vala.

  40 És lőn, hogy az Úr meghallgatta Járed fivérét, és megkönyörült rajta, és így szólt hozzá:

  41 Menj és szedd össze mind a nyájaidat, hímeket és nőstényeket is, minden fajtából; és a föld magját is, minden fajtából; és a acsaládjaidat; és Járedet, fivéredet, és az ő családját is; bbarátaidat és az ő családjaikat is, és Járed barátait és az ő családjaikat.

  42 És amikor ezt megtetted, menj le aélükön az észak felé eső völgybe. És ott találkozni fogok veled, és belőtted megyek majd egy olyan földre, mely ckiválóbb a föld minden földjénél.

  43 És ott megáldalak téged és magodat, és magamnak nevelek fel egy nagy nemzetet magodból, valamint fivéred magjából, és azokból akik veletek mennek. És az egész föld színén nem lesz nagyobb annál a nemzetnél, amit magodból nevelek. És így teszek veled, mivel ilyen sokáig fohászkodtál hozzám.