Moróni, Mormon fia
  Footnotes
  Theme

  Moróni, Mormon fia

  Az utolsó nefita próféta a Mormon könyvében (Kr.u. 421 körül). Mormon közvetlenül halála előtt a Mormon lemezeinek nevezett történelmi feljegyzést átadta fiának, Moróninak (MSz 1:1). Moróni befejezte Mormon lemezeinek az összeállítását. Mormon könyvét kiegészítette a 8. és a 9. fejezetekkel (Morm. 8:1). Kivonatolta és beillesztette Ether könyvét (Ether 1:1–2), és hozzáadta mindehhez saját könyvét, amelyet Moróni könyvének nevezünk (Moró. 1:1–4). Moróni lepecsételte a lemezeket, és elrejtette azokat a Kumóra dombon (Morm. 8:14; Moró. 10:2). 1823-ban Moróni feltámadt lényként elküldetett, hogy Joseph Smith-nek felfedje a Mormon könyvét (JST 1:30–42, 45; T&Sz 27:5). 1823 és 1827 között minden évben utasításokat adott a fiatal prófétának (JST 1:54), végül 1827-ben átadta neki a lemezeket (JST 1:59). A fordítás befejezése után Joseph Smith visszaadta Moróninak a lemezeket.

  Moróni könyve

  Az utolsó könyv a Mormon könyvében. Az utolsó nefita próféta, Moróni írta. Az 1–3. fejezet a nefiták végső pusztulásáról szól, és utasításokat ad a Szentlélek valakire történő ráruházását, valamint a papságot illetően. A 4–5. fejezet az úrvacsora megáldásának és kiosztásának pontos menetét részletezi. A 6. fejezet összefoglalja az egyház munkáját. A 7–8. fejezet beszédeket tartalmaz az evangélium első tantételeiről, beleértve ebbe Mormon tanításait a hitről, a reményről és a jószívűségről, valamint arról, hogy mi módon ítéljünk jó és gonosz között (Moró. 7), továbbá Mormon magyarázatát, hogy a kisgyermekek életben vannak Krisztusban, és nincs szükségük keresztelkedésre (Moró. 8). A 9. fejezet leírja a nefita nemzet romlottságát. A 10. fejezet Moróni végső üzenete, és megtalálható benne az, hogy mi módon tudhatjuk meg a Mormon könyve igaz voltát (Moró. 10:3–5).