Tanulmányozási segédletek
Jézus Krisztus


Jézus Krisztus

A Krisztus (görög szó) és a Messiás (héber szó) azt jelenti: „a felkent”. Jézus Krisztus az Atya Elsőszülötte a lélekben (Zsid. 1:6; T&Sz 93:21). Ő az Atya Egyszülötte a testben (Ján. 1:14; 3:16). Ő Jehova (T&Sz 110:3–4), és előre, a világ teremtése előtt el lett rendelve nagy elhívására. Az Atya irányítása alatt Jézus teremtette a földet és mindent, ami azon található (Ján. 1:3, 14; Mózes 1:31–33). Mária fiaként született Betlehemben, bűntelen életet élt, és tökéletes engesztelést hozott az egész emberiség bűneiért azáltal, hogy vérét ontotta és életét adta a kereszten (Mát. 2:1; 1 Ne. 11:13–33; 3 Ne. 27:13–16; T&Sz 76:40–42). Feltámadt a halálból, biztosítva ezzel ez egész emberiség végső feltámadását. Jézus engesztelése és feltámadása által akik megbánják a bűneiket és engedelmeskednek Isten parancsolatainak, örökké Jézussal és az Atyával élhetnek (2 Ne. 9:10–12; 21–22; T&Sz 76:50–53, 62).

Jézus Krisztus a legnagyszerűbb lény, aki e földre született. Élete tökéletes példája annak, hogyan kellene élnie az egész emberiségnek. Minden imának, áldásnak és papsági szertartásnak az ő nevében kell elhangoznia. Ő az urak Ura, a királyok Királya, a Teremtő, a Szabadító és az egész föld Istene.

Jézus Krisztus újra el fog jönni, hatalommal és dicsőséggel, hogy a millennium alatt uralkodjon a földön. Az utolsó napon az egész emberiséget meg fogja ítélni (Alma 11:40–41; JS–M 1).

Életének összegzése (az események sorrendjében)

Az egyház feje

Bíró

Felhatalmazás

Jézus Krisztus dicsősége

Jézus Krisztus nevének magunkra vétele

Jézus Krisztus példája

Jézus Krisztusról tett bizonyság

Krisztus halandóság előtti léte

Krisztus halandóság utáni megjelenése

Krisztus millenniumi uralkodása

Krisztus mintái, vagyis jelképei

Próféciák Jézus Krisztus születéséről és haláláról