Leviticus, Mózes harmadik könyve
    Footnotes
    Theme

    Leviticus, Mózes harmadik könyve

    Könyv az Ószövetségben, amely a papsági kötelességekről beszél Izráelben. Kihangsúlyozza Isten szentségét, valamint annak előírásait, hogyan éljenek az emberek ahhoz, hogy szentté váljanak. Célja Mózes törvénye erkölcsi előírásainak és vallási igazságainak a rituálék általi megtanítása. Mózes írta leviticus könyvét.

    Az 1–7. fejezet áldozati szertartásokról szól. A 8–10. fejezet leírja a papok felszentelésénél betartott rituálékat. A 11. fejezet elmondja, mi ehető és mi nem, mi tiszta illetve tisztátalan. A 12. fejezet a gyermekszülés utáni asszonyokról szól. A 13–15. fejezet szertartásos tisztátalansággal kapcsolatos törvényeket tartalmaz. A 16. fejezetben található az engesztelés napján követett rituálé. A 17–26. fejezet egy vallási és társadalmi szabályokkal foglalkozó törvénytár. A 27. fejezet elmondja, az Úr megparancsolta Izráelnek, hogy szenteljék az Úrnak a gabonájukat, a nyájaikat és a csordáikat.