Jób
  Footnotes
  Theme

  Jób

  Igazlelkű ember az Ószövetségben, aki hatalmas megpróbáltatásokat szenvedett el, mégis hű maradt Istenbe vetett hitéhez. Történetét Jób könyve mondja el.

  Jób könyve

  Bár a könyv Jób gyötrelmeiről szól, nem válaszolja meg teljes mértékben azt a kérdést, hogy miért szenvedhetett el Jób (vagy szenvedhet el bárki más) fájdalmat, illetve családjának és javainak az elvesztését. A könyv világossá teszi azt, hogy a megpróbáltatások jelenléte nem jelenti szükségszerűen azt, hogy az illető bűnt követett el. Előfordulhat, hogy az Úr tapasztalatként, fegyelmezésként, illetve oktatás céljára használja a megpróbáltatást, nem csak büntetésre (T&Sz 122).

  A könyv négy részre tagolható: Az 1–2. fejezet a történet előszava. A 3–31. fejezet Jób és három barátja közötti beszélgetések sorozatát mondja el. A 32–37. fejezetben találhatók Elihunak, a negyedik barátnak a beszédei, aki más okok miatt kárhoztatja Jóbot, mint az első három barát. A 38–42. fejezet azzal a Jóbnak adott megnyugtatással zárja a könyvet, hogy kezdettől fogva jó irányba haladt az élete.

  Jób könyve arra tanít, hogy ha valaki valós tudással rendelkezik Istenről, és olyan életet él, amelyet elfogad Isten, akkor fokozottan képes lesz azon próbatételek elviselésére, amelyek utolérik őt. Jób rendíthetetlen hitét olyan kijelentések jellemzik, mint: „Ha meg is öl engem, mégis bízom őbenne” (Jób 13:15). Jóbot megemlíti még Ezékiel 14:14; Jakab 5:11; a Tan és a szövetségek 121:10-es versei.