Nehémiás
  Footnotes
  Theme

  Nehémiás

  Az Ószövetségben izraelita nemesember Babilóniában (vagy levita, vagy Júda törzséből való), aki a pohárnok hivatalát töltötte be Artaxerxes udvarában, akitől királyi megbízást kapott, amely felhatalmazta őt Jeruzsálem falainak újjáépítésére.

  Nehémiás könyve

  Ez a könyv Ezsdrás könyvének a folytatása. Beszámol a Jeruzsálemben végzett munka haladásáról és nehézségeiről azt követően, hogy a zsidók visszatértek a babilóniai fogságból. Az 1–7. fejezet elmondja Nehémiás első Jeruzsálembe tett látogatását, valamint a város falainak újjáépítését, bár nagy volt az ellenállás. A 8–10. fejezet azokat a vallási és társadalmi újításokat írja le, amelyeket Nehémiás eszközölni próbált. A 11–13. fejezet felsorolja azok neveit, akik érdemesek voltak, és beszámol a fal felszenteléséről. A 13. fejezet 4–31. verse feljegyzi Nehémiás második jeruzsálemi látogatását, amelyre tizenkét évi távollét után kerül sor.