Alma, Alma fia
  Footnotes
  Theme

  Alma, Alma fia

  A Mormon könyvében ő az első főbíró és próféta a nefita nemzetben. Korai éveiben az egyház elpusztítására törekedett (Móziás 27:8–10). Azonban megjelent neki egy angyal, és ő az evangéliumhoz tért (Móziás 27:8–24; Alma 36:6–27). Később feladta főbírói pozícióját azért, hogy a népet tanítsa (Alma 4:11–20).

  Alma könyve

  Különálló könyv a Mormon könyvében, Alma próféta feljegyzéseinek kivonatolását tartalmazza, aki Alma fia volt, valamint fiának, Hélamánnak a feljegyzéseit. A könyvben megjelenített eseményekre mintegy Kr.e. 91 és 52 között került sor. A könyv 63 fejezetből áll. Az 1–4. fejezet leírja Nehór és Amlici követőinek lázadását a nefiták ellen. Az ebből következő háborúk voltak a legpusztítóbbak a nefita történelem azon pontjáig. Az 5–16. fejezet beszámol Alma korai misszionáriusi útjairól, és tartalmazza a Jó Pásztorról szóló beszédét (Alma 5), valamint prédikálását Amulekkel Ammoniha városában. A 17–27. fejezet Móziás fiainak, valamint a lámániták közötti szolgálatuknak a feljegyzését tartalmazza. A 28–44. fejezet tartalmaz néhányat Alma legfontosabb beszédeiből. A 32. fejezetben Alma egy maghoz hasonlítja az igét; a 36. fejezetben fiának, Hélamánnak felidézi megtérésének történetét. A 39–42. fejezet feljegyzi Alma tanácsait az ő fiának, Koriántonnak, aki erkölcsi vétekbe esett; ez a fontos beszéd elmagyarázza az igazságosságot, az irgalmasságot, a feltámadást és az engesztelést. A 45–63. fejezet leírja az adott időszak nefita háborúit, valamint a Hagót idején történt vándorlásokat. A Moróni kapitányhoz, Teánkumhoz és Lehihez hasonló nagyszerű vezetők bátor és időszerű tettei segítettek a nefiták megőrzésében.