Énók
    Footnotes
    Theme

    Énók

    Próféta, aki Sion városának népét vezette. Elrendelt szolgálatáról az Ószövetségben és a Nagyértékű gyöngyben is szó esik. Ádám után ő volt a hetedik pátriárka. Járed fia volt, és Methusélah apja (1 Móz. 5:18–24; Luk. 3:37).

    Énók nagyszerű ember volt, és elrendelt szolgálata jelentőségteljesebb volt annál, amit a biblia rövid beszámolója jelez. A Biblia megjegyzi, hogy átváltozott (Zsid. 11:5), de nem árul el részleteket elrendelt szolgálatáról. Júd. 1:14 idéz egy általa mondott próféciából. Utolsó napi kinyilatkoztatás sokkal többet elárul Énókról, különösképpen prédikálásáról, Sionnak nevezett városáról, látomásairól és próféciáiról (T&Sz 107:48–57; Mózes 6–7). Sion a mennybe vitetett, az ott élők igazlelkűsége miatt (Mózes 7:69).