Menny
    Footnotes
    Theme

    Menny

    A menny kifejezés két fő jelentéstartalommal bír a szentírásokban. (1) Ez az a hely, ahol Isten él, valamint a szentek jövendő otthona (1 Móz. 28:12; Zsolt. 11:4; Mát. 6:9). (2) A földet körülvevő égbolt (1 Móz. 1:1, 17; 2 Móz. 24:10). A menny nyilvánvalóan nem a paradicsom, amely azon hű lelkek ideiglenes helye, akik e földön éltek és meghaltak. Jézus kereszthalála után meglátogatta a paradicsomot, a harmadik napon azonban azt mondta Máriának, hogy még nem volt az Atyánál (Luk. 23:39–44; Ján. 20:17; T&Sz 138:11–37).