Igazol, Megigazulás
    Footnotes
    Theme

    Igazol, Megigazulás

    Felmenteni a bűnért járó büntetés alól, és ártatlannak minősíttetni. A Szabadító kegyelme igazol, az őbelé vetett hit által. Ezt a hitet bűnbánat, valamint az evangélium törvényei és szertartásai iránti engedelmesség mutatja ki. Jézus Krisztus engesztelése lehetővé teszi az emberiség számára a bűnbánatot, valamint azt, hogy igazolva legyenek és felmentsék őket azon büntetés alól, amit egyébként megkapnának.