Filemonhoz írt levél
    Footnotes
    Theme

    Filemonhoz írt levél

    Könyv az Újszövetségben, amely egy Pál által írt levélből vétetett. Pál Filemonnak írt levele magántermészetű levél Onésimusról, egy olyan rabszolgáról, aki kirabolta mesterét, Filemont, és Rómába szökött. Pál Tikhiusnak, Pál Kolossébeliekhez írt levele kézbesítőjének társaságában visszaküldte őt mesteréhez Kolosséba. Pál azt kérte, hogy bocsássanak meg Onésimusnak, és fogadják őt vissza mint keresztény társukat. Pál akkor írta ezt a levelet, amikor először volt börtönben Rómában.