Kolossébeliekhez írt levél
    Footnotes
    Theme

    Kolossébeliekhez írt levél

    Könyv az Újszövetségben. Eredetileg egy levél volt, amelyet Pál apostol írt a kolossébelieknek, miután meglátogatta őt Epafrás, a kolossébeli gyülekezet evangélistája (Kol. 1:7–8). Epafrás elmondta Pálnak, hogy a kolossébeliek komoly hibába estek – azt gondolják, jobbak másoknál, mert figyelmesen betartanak bizonyos külsőséges szertartásokat (Kol. 2:16), megtagadnak magukból bizonyos fizikai kívánságokat, és angyaloknak hódolnak (Kol. 2:18). Ezek a szokások azt az érzést váltották ki a kolossébeliekből, hogy folyamatban van a megszentelődésük. Emellett úgy érezték, hogy jobban megértik a világegyetem rejtelmeit, mint más egyháztagok. Levelében Pál helyreigazította őket, azt tanítva, hogy csakis Krisztus által érkezik megváltás, mi pedig legyünk bölcsek és szolgáljuk őt.

    Az első fejezetben Pál üdvözli a kolossébelieket. A 2–3. fejezetben tanok vannak, valamint megállapítások Krisztusról mint Megváltóról, a hamis hódolat veszélyéről, valamint a feltámadás fontosságáról. A 4. fejezet azt tanítja, hogy a szentek legyenek minden dologban bölcsek.