Smith, ifj. Joseph
  Footnotes
  Theme

  Smith, ifj. Joseph

  Jézus Krisztus igaz egyházának földre történő visszaállítására kiválasztott próféta. Joseph Smith az Amerikai Egyesült Államok Vermont államában született, és 1805-től 1844-ig élt.

  1820-ban az Atyaisten és Jézus Krisztus megjelentek Joseph-nek, és megtudta, hogy a földön lévő egyetlen egyház sem igaz (JST 1:1–20). Később meglátogatta őt Moróni angyal, aki felfedte azoknak az elrejtett aranylemezeknek helyét, amelyek az Amerikai kontinensen élő ősi népek feljegyzését tartalmazták (JST 1:29–54).

  Joseph lefordította az aranylemezeket, és 1830-ban kiadta azokat a Mormon könyveként (JST 1:66–67, 75). 1829-ben Keresztelő Jánostól, majd Pétertől, Jakabtól és Jánostól megkapta a papsági felhatalmazást (T&Sz 13; 27:12; 128:20; JST 1:68–70).

  Isten utasításának megfelelően 1830. április 6-án Joseph többekkel egyetemben megszervezte Jézus Krisztus visszaállított egyházát (T&Sz 20:1–4). Joseph vezetése alatt az egyház növekedésnek indult Kanadában, Angliában, valamint az Egyesült Államok keleti vidékein, különösen Ohio, Missouri és Illinois államban. Komoly üldöztetés követte Joseph-et és a szenteket, ahol csak letelepedtek. 1844. június 27-én Joseph és fivére, Hyrum vértanúhalált szenvedtek az Illinois állambeli Carthage-ban, az Amerikai Egyesült Államokban.

  Joseph Smith próféta által napvilágra hozott szentírás

  Joseph lefordította azoknak az aranylemezeknek egyes részeit, amelyeket Moróni angyal adott neki. Ez a fordítás 1830-ban jelent meg a Mormon könyveként. Emellett sok kinyilatkoztatást kapott az Úrtól, amelyek felvázolták az egyház alapvető tanait és szervezetét. E kinyilatkoztatások közül sok abban a könyvben lett összeállítva, amely most a Tan és a szövetségekként ismert. Emellett az ő érdeme volt a Nagyértékű gyöngy napvilágra hozatala, amely Mózes, Ábrahám és Máté írásai egy részének ihletett fordítását tartalmazza, részleteket a saját történetéből és bizonyságából, valamint az egyház által vallott tan és hitelv tizenhárom pontját.