Szentírások
A Tan és a szövetségek 13
előző következő

13. Szakasz

Joseph Smith és Oliver Cowdery elrendelése az ároni papságba, a Susquehanna-folyó partjánál, a Pennsylvania állambeli Harmony közelében; 1829. május 15. (History of the Church, 1:39–42). Az elrendelés egy angyal keze által történt, aki ugyanazon Jánosként mutatkozott be, akit az Újszövetségben Keresztelő Jánosnak hívnak. Az angyal elmagyarázta, hogy Péter, Jakab és János, az ősi apostolok irányítása alatt cselekszik, akiknek birtokában vannak a magasabb papság kulcsai, amelyet Melkisédek papságának neveznek. Joseph és Oliver ígéretet kapott arra, hogy a megfelelő időben rájuk ruháztatik Melkisédek papsága. (Lásd a 27:7, 8, 12-es szakaszt.)

Közzé tétetnek az ároni papság kulcsai és hatalmai.

1 Szolgatársaim, a Messiás nevében rátok aruházom bÁron papságát, amely rendelkezik az cangyalok szolgálattételének, és a dbűnbánat evangéliumának, és a bűnök bocsánatára alámerítéssel történő ekeresztelésnek a kulcsaival; és ez soha többé nem vétetik el ismét a földről, míg fLévi fiai ismét gigazlelkűségben nem ajánlanak fel felajánlást az Úrnak.