Keresztel, Keresztelés
  Footnotes
  Theme

  Keresztel, Keresztelés

  Görög szóból ered, amely azt jelenti: „bemárt” vagy „alámerít”. A vízben, alámerítéssel, felhatalmazott személy által végzett keresztelés az evangélium bevezető szertartása, és szükség van rá ahhoz, hogy tagjává váljunk Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának. Jézus Krisztusba vetett hit és bűnbánat előzi meg. A Szentlélek ajándéka befogadásának kell követnie ahhoz, hogy teljes legyen (2 Ne. 31:13–14). A víz és a Lélek általi keresztségre szükség van, mielőtt beléphetnénk a celesztiális királyságba. Ádám volt az első, aki megkeresztelkedett (Mózes 6:64–65). Jézus is megkeresztelkedett, hogy minden igazlelkűséget betöltsön, és hogy az egész emberiségnek megmutassa az utat (Mát. 3:13–17; 2 Ne. 31:5–12).

  Mivel a földön nincs mindenkinek lehetősége a halandóság ideje alatt elfogadni az evangéliumot, az Úr felhatalmazást adott a halottakért helyettes által végzett keresztelésekre. Így azok, akik a lelkek világában fogadják el az evangéliumot, kiérdemelhetik azt, hogy belépjenek Isten királyságába.

  Elengedhetetlen

  Alámerítéssel történő keresztelés

  Keresztelés a bűnök bocsánatára

  Megfelelő felhatalmazás

  A keresztelkedés feltételei

  A keresztelés által kötött szövetségek

  A halottakért végzett keresztelés

  Keresztelés, nem a csecsemők számára