Szertartások
  Footnotes
  Theme

  Szertartások

  Szent rítusok és ceremóniák. A szertartások lelki jelentéstartammal bíró cselekedetekből állnak. Szertartások emellett jelenthetik Isten törvényeit és rendelkezéseit.

  Az egyházi szertartásokhoz tartozik a betegek szolgálata (Jakab 5:14–15), az úrvacsora megáldása (T&Sz 20:77, 79), az alámerítéssel történő keresztelés (Mát. 3:16; T&Sz 20:72–74), a gyermekek megáldása (T&Sz 20:70), a Szentlélek valakire történő ráruházása (T&Sz 20:68; 33:15), a papság valakire történő ráruházása (T&Sz 84:6–16; 107:41–52), a templomi szertartások (T&Sz 124:39), valamint az új és örök szövetségben kötött házasság (T&Sz 132:19–20).

  Helyettes általi szertartás

  Vallási szertartás, amelyet egy élő személy végez olyan valaki nevében, aki halott. Ezek a szertartások csak akkor válnak érvényessé, ha azok, akikért a szertartásokat végezték, elfogadják azokat, betartják az azokhoz kapcsolódó szövetségeket, és megpecsételi őket az Ígéret Szent Lelke. Ilyen szertartásokat ma templomokban végzünk.