Apostol
  Footnotes
  Theme

  Apostol

  Az apostol a görög nyelvben azt jelenti: „küldött”. Ezt a címet adta Jézus a Tizenketteknek, akiket kiválasztott és elrendelt, hogy legközelebbi tanítványai és segítői legyenek elrendelt szolgálata során a földön (Luk. 6:13; Ján. 15:16). Elküldte őket, hogy képviseljék őt, és végezzenek helyette szolgálatot, miután felment a mennybe. Az ősi időkben is, és ma a visszaállított egyház Tizenkét Apostolának Kvórumában is, az apostol Jézus Krisztus különleges tanúja az egész világnak, aki tanúságot tesz az ő isteni mivoltáról, valamint a halálból való feltámadásáról (Csel. 1:22; T&Sz 107:23).

  Apostolok kiválasztása

  Az apostolokat az Úr választja ki (Ján. 6:70; 15:16).