Dániel
  Footnotes
  Theme

  Dániel

  Az Ószövetségben található Dániel könyvének fő szereplője; Isten prófétája, és nagy hitű ember.

  Szüleiről semmit nem tudunk, bár úgy tűnik, királyi családból származott (Dán. 1:3). Fogolyként Babilóniába vitetett, ahol a Baltazár nevet kapta (Dán. 1:6–7). Dániel és három másik fogoly vallási okokból visszautasították a király ételét (Dán. 1:8–16).

  Dániel elnyerte Nabukodonozor és Dárius kegyét, mert hatalmában állt álmok értelmezése (Dán. 2; 4). Emellett elolvasta és lefordította a falon lévő kézírást (Dán. 5). Ellenségei összeesküdtek ellene, és oroszlánok vermébe vetették, de az Úr megóvta életét (Dán. 6).

  Dániel könyve

  A könyv két részre osztható: Az 1–6. fejezet Dánielről és három társáról szóló történetekből áll; a 7–12. fejezet Dániel által látott prófétai látomásokból. A könyv megtanítja annak fontosságát, hogy hűek legyünk Istenhez, és megjeleníti azt, hogy az Úr megáldja a hűségeseket.

  Egy másik fontos dolgot is ad nekünk a könyv: értelmezi Nabukodonozor király álmát. Ebben az álomban Isten királysága az utolsó napokban úgy jelenik meg, mint egy hegyből kivágott kő. A kő addig gördül előre, mígnem az egész földet betölti (Dán. 2; lásd még T&Sz 65:2).