Jakab, Zebedeus fia
    Footnotes
    Theme

    Jakab, Zebedeus fia

    Azon tizenkét apostol egyike, akiket Jézus választott ki halandó szolgálata alatt. János fivére volt. Egyike volt annak a három apostolnak, akik kiválasztattak, hogy különleges alkalmakkor ott legyenek Jézussal: Jairus leányának feltámasztásakor (Márk 5:37), a színeváltozáskor (Mát. 17:1; Márk 9:2; Luk. 9:28), valamint Gecsemánénál (Mát. 26:37; Márk 14:33). Péterrel és Jánossal együtt, Joseph Smith elrendelése által visszaállította a földre a melkisédeki papságot (T&Sz 27:12; 128:20; JST 1:72).