Tanulmányozási segédletek
Bevezetés


Bevezetés

A Kalauz a szentírásokhoz a Szent Bibliában, a Mormon könyvében, a Tan és a szövetségekben, valamint a Nagyértékű gyöngyben található válogatott tanok, tantételek, emberek és helyek meghatározását foglalja magában. Emellett megad az egyes témák tanulmányozásához szükséges kulcsfontosságú szentírás-utalásokat. Ez a Kalauz segítséget nyújthat önnek a szentírások egyéni és családi tanulmányozása során. Segíthet evangéliumi kérdések megválaszolásában, szentírásbeli témák tanulmányozásában, beszédek és leckék előkészítésében, valamint az evangéliumi ismeretek és bizonyság gyarapításában.

A Kalauz három részből áll: (1) témák betűrend szerinti felsorolása, (2) válogatások Joseph Smith Bibliafordításából (JSF) (3) egyháztörténeti kronológia, térképek és fényképek, valamint bibliai térképek és fényképek.

  1. A témák betűrend szerinti felsorolása. Ez a rész rövid meghatározást ad az egyes témákhoz, és felsorolja az adott témáról szóló legjelentősebb szentírások utalásait. Minden utalás előtt megtalálható egy rövid idézet a szentírásból, illetve annak összefoglalása. A szentírás-utalások a következő sorrendben következnek: Ószövetség, Újszövetség, Mormon könyve, a Tan és a szövetségek, Nagyértékű gyöngy.

  2. Válogatások Joseph Smith Bibliafordításából. 1830-ban az Úr azt az utasítást adta Joseph Smith prófétának, hogy lásson hozzá a Jakab király változatú Biblia módosításának, illetve lefordításának munkájához. A próféta célja olyan világos és értékes igazságok visszaállítása volt, amelyek elvesztek a Biblia eredeti szövegéből. A munka nagy részét 1833 júliusára befejezte, azonban egészen haláláig, 1844-ig javítgatta a szöveget, nyomtatásra készítve elő a kéziratot. Bár nem készült el a kötet egésze, és hivatalosan nem is tette magáévá azt az egyház, a Joseph Smith Fordítás sok helyen bepillantást ad a szentírások jelentésébe, és értékes segítség, ami a Biblia megértését illeti. A Kalauz a szentírásokhoz tartalmazza a legfontosabb módosításokat. (További információért lásd a Kalauzban a „Joseph Smith Fordítás” témát.)

    Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza hivatalos angol fordításként a Biblia Jakab király változatát használja. Ez kulcsfontosságú szerepet játszott az evangélium visszaállításánál, és továbbra is jelentős hatást fejt ki sok nemzetben, szerte a világon.

  3. Egyháztörténeti kronológia, térképek és fényképek, valamint bibliai térképek és fényképek. Ha ismerjük a szentírásokban szereplő vidékek földrajzát, jobban megérthetjük a szentírásbeli eseményeket. A Kalauz tizennégy térképet tartalmaz bibliai tájakról, hat térképet olyan területekről, amelyek Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza történelmében játszottak fontos szerepet, valamint egy világtérképet. Adott helyek kikereséséhez lapozza fel az érintett térképekez tartozó helynévmutatót. A helynévmutató megadja a megfelelő térképet, valamint az adott hely koordinátáit a térképen. A tizennyolc egyháztörténeti és 32 bibliai fényképhez is társulnak leírások, melyek segítenek az adott szentírásbeli események jobb megértésében.

    Az egyháztörténeti kronológia Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának visszaállítása és növekedése szempontjából fontos események dátumát sorolja fel.

További segítséget nyújtva a szentírások tanulmányozásához, a Kalauz tartalmaz még jó néhány hasznos dolgot. Ha például fellapozza a „Jézus Krisztus” bejegyzést, megtalálja a Kalauzban található minden olyan téma átfogó felsorolását, amely az Üdvözítőhöz és papsági szolgálatához közvetlenül kapcsolódó tudnivalókkal szolgál. Ez az egyetlen olyan téma a Kalauzban, amelyhez ily kiterjedt felsorolás kapcsolódik, és ez kihangsúlyozza, milyen fontos Krisztus az emberiség egészének. Mindemellett a „Kronológia” témánál felsorolásra kerülnek a Biblia és a Mormon könyve idejének legfontosabb eseményei, valamint a hozzávetőleges dátumok. Az „Evangéliumok” téma magában foglalja az evangéliumok párhuzamba állítását. Ez a párhuzamba állítás összehasonlítja az Üdvözítő tanításait, amint azok fellelhetők Máté, Márk, Lukács, János könyveiben, valamint utolsó napi kinyilatkoztatásokban.