Sabbat nap
  Footnotes
  Theme

  Sabbat nap

  Szent nap, amely minden héten a pihenés és hódolat céljára van fenntartva. Miután Isten minden dolgot megteremtett, a hetedik napon megpihent, és megparancsolta, hogy minden héten egy nap legyen a pihenés napja, ezzel segítve az embereknek abban, hogy emlékezzenek rá (2 Móz. 20:8–11).

  Krisztus feltámadása előtt az egyház tagjai a zsidókhoz hasonlóan a hét utolsó napján tartották meg ezt. A feltámadás után az egyház tagjai, zsidók és nemzsidók egyaránt, a hét első napján, (az Úr napján) tartották meg ezt, az Úr feltámadására emlékezve. Az egyház ma továbbra is megtartja a hét egy napját a szent sabbat napjaként, amelyen Istennek hódolunk és megpihenünk a világi fáradozásoktól.

  A sabbat napja arra emlékezteti az embereket, hogy szükségük van lelki táplálékra, és kötelességük engedelmeskedni Istennek. Amikor egy nemzet elhanyagolja a sabbat megtartását, az élet minden területe csorbát szenved és a vallási élet hanyatlani kezd (Nehém. 13:15–18; Jer. 17:21–27).