Szentírások
  Footnotes
  Theme

  Szentírások

  Olyan leírt vagy kimondott szavak, amelyek Isten szent embereitől származnak, amikor a Szentlélek készteti őket. Az egyház hivatalosan kanonizált szentírásait ma a következő könyvek alkotják: Biblia, Mormon könyve, a Tan és a szövetségek és Nagyértékű gyöngy. Jézus és az Újszövetség írói az Ószövetség könyveit tartották szentírásnak (Mát. 22:29; Ján. 5:39; 2 Tim. 3:15; 2 Pét. 1:20–21).

  Elveszett szentírások

  Sok szent írás van, amelyekről említést tesznek a szentírások, de amelyek ma nincsenek birtokunkban. Ezek közé tartoznak a következő könyvek és írók: a szövetség (2 Móz. 24:7), az Úr hadai (4 Móz. 21:14), Jásár (Józs. 10:13; 2 Sám. 1:18), Salamon cselekedetei (1 Kir. 11:41), Sámuel, a látnok (1 Krón. 29:29), Nátán próféta (2 Krón. 9:29), Semája próféta (2 Krón. 12:15), Iddó próféta (2 Krón. 13:22), Jéhu (2 Krón. 20:34), Hózai beszédei (2 Krón. 33:19), Énók (Júd. 1:14), Zénok, Neum és Zénos szavai (1 Ne. 19:10), Zénos (Jákób 5:1), Zénok és Éziás (Hél. 8:20), emlékezet könyve (Mózes 6:5); Korinthusbeliekhez írt levelek (1 Kor. 5:9), Efézusbeliekhez írt levél (Eféz. 3:3), Laodiceából írt levél (Kol. 4:16).

  Megőrizendő szentírások

  A szentírások értéke

  Próféciák szerint napvilágra kerülő szentírások