Ószövetség
  Footnotes
  Theme

  Ószövetség

  A Szent Lélek hatása alatt tevékenykedő ősi próféták írásai, akik sok évszázadon át tanúbizonyságot tettek Krisztusról és annak jövőbeli elrendelt szolgálatáról. Emellett megtalálható benne Ábrahám és leszármazottai történelmének feljegyzése, kezdve Ábrahámmal, valamint azzal a szövetséggel, vagyis testamentummal, amelyet Ábrahámmal és utódaival kötött az Úr.

  Az Ószövetség első öt könyvét Mózes írta. Ezek Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve. Mózes első könyve a föld, az emberiség, a nyelvek, a fajok eredetéről szól, valamint Izráel házának kezdetéről.

  A történelmi könyvek Izráel eseményeiről szólnak. Ezek Józsué, a Bírák, Ruth, 1 és 2 Sámuel, 1 és 2 Királyok, 1 és 2 Krónika, Ezsdrás, Nehémiás és Eszter könyve.

  A költői könyvek a próféták bölcsességeiből és irodalmából jegyeznek fel részeket. Ezek Jób, a Zsoltárok, a Példabeszédek, a Prédikátor, az Énekek Éneke, valamint Jeremiás siralmai.

  A próféták figyelmeztették Izráelt a bűneire, és tanúbizonyságot tettek az engedelmességből eredő áldásokról. Prófétáltak Krisztus eljöveteléről, aki ki fog engesztelni azok bűneiért, akik bűnbánatot tartanak, részesülnek a szertartásokban és az evangélium szerint élnek. A próféták könyvei: Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, Hóseás; Jóel, Ámós, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás és Malakiás.

  A legtöbb ószövetségi könyv héberül íródott. Néhány írás tartalmaz arámi, rokon nyelvet.