Az evangélium visszaállítása
    Footnotes
    Theme

    Az evangélium visszaállítása

    Amikor Isten újra megalapítja evangéliumának igazságait és szertartásait az emberek között a földön. Jézus Krisztus evangéliuma elveszett a földről, azon hitehagyás miatt, amelyre Krisztus apostolainak korai szolgálata után került sor. Ez a hitehagyás szükségessé tette az evangélium visszaállítását. Látomások, angyalok szolgálattétele, valamint a földön élő embereknek adott kinyilatkoztatások által Isten visszaállította az evangéliumot. A visszaállítás Joseph Smith prófétával kezdődött (JST 1:1–75; T&Sz 128:20–21), és az Úr élő prófétáinak munkája által máig folytatódik.