Thessalonikabeliekhez írt levelek
  Footnotes
  Theme

  Thessalonikabeliekhez írt levelek

  Két könyv az Újszövetségben. Eredetileg levelek voltak, amelyeket a thessalonikabeliekhez írt Pál, míg Korinthusban volt, amikor először ellátogatott Európába, mintegy Kr.u. 50-ben. Thessalonikában végzett munkáját a Csel. 17. fejezete írja le. Pál vissza akart térni Thessalonikába de nem tudott (1 Thess. 2:18). Elküldte tehát Timóteust, hogy vidítsa fel a megtérteket, és hozzon neki hírt arról, hogy vannak. Pál Timóteus visszatértekor, hálájának eredményeként írta az első levelet.

  1 Thessalonikabeliek

  Az 1–2. fejezet Pál üdvözletét tartalmazza, valamint a szentekért mondott imáját; a 3–5. fejezet útmutatást ad a lelki fejlődés, a szeretet, a jószívűség, a szorgalom, valamint Jézus Krisztus második eljövetele tekintetében.

  2 Thessalonikabeliek

  Az első fejezet egy ima a szentekért. A 2. fejezet a bekövetkezendő hitehagyásról szól. A 3. fejezetben Pál az evangélium ügyének győzelméért imádkozik.