Tiszta és tisztátalan
    Footnotes
    Theme

    Tiszta és tisztátalan

    Az Ószövetségben az Úr kinyilatkoztatta Mózesnek és az ősi izráelitáknak, hogy csak bizonyos ételek számítanak tisztának, vagyis más szavakkal, alkalmasak arra, hogy megegyék őket. Az izráeliták által a tiszta és a tisztátalan ételek között vont megkülönböztetés nagy hatással volt a vallási és a társadalmi életükre. Bizonyos állatokat, madarakat és halakat tisztának tartottak, megevésre alkalmasnak, míg másokat tisztátalannak és tiltottnak (3 Móz. 11; 5 Móz. 14:3–20). Egyes fertőzött személyeket szintén tisztátalannak tartottak.

    A lelki értelemben vett tisztaság azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a bűntől és a bűnös vágyaktól. Ebben az értelemben olyan valakinek a jellemzésére használjuk ezt a szót, aki erényes és tisztaszívű (Zsolt. 24:4). Isten szövetséges népe mindig is külön utasításokat kapott arra, hogy legyen tiszta (3 Ne. 20:41; T&Sz 38:42; 133:5).