Mormon, nefita próféta
  Footnotes
  Theme

  Mormon, nefita próféta

  Nefita próféta, tábornok a hadseregben, és feljegyzést vezető ember a Mormon könyvében. Mormon mintegy Kr.u. 311–385 között élt (Morm. 1:2, 6; 6:5–6; 8:2–3). Élete legnagyobb részében, tizenöt éves korától fogva vezér volt a hadseregben (Morm. 2:1–2; 3:8–12; 5:1; 8:2–3). Ammáron azt az utasítást adta Mormonnak, hogy készüljön fel a feljegyzések felelős birtokba vételére és azok vezetésére (Morm. 1:2–5; 2:17–18). Saját élete történelmének feljegyzése után Mormon kivonatolta Nefi nagylemezeit Mormon lemezeire. Később ezt a szent feljegyzést átadta fiának, Moróninak. Ezek a lemezek részét képezték annak a feljegyzésnek, amelyről Joseph Smith lefordította a Mormon könyvét.

  Mormon szavai

  Kis könyv a Mormon könyvében. Amálekinak Omni könyvében található utolsó szavai, és Móziás könyvének első szavai közé illesztette be Mormon, a feljegyzések egészének szerkesztője, ezt a rövid részt. (Lásd „Rövid magyarázat a Mormon könyvéről” a Mormon könyve elején.)

  Mormon könyve

  Külön könyv abban a szentíráskötetben, amelyet a Mormon könyveként ismerünk. Az 1–2. fejezet Ammáronról, a nefiták prófétájáról szól, aki utasítást ad Mormonnak arra vonatkozóan, hogy mikor és hol vegye magához a lemezeket. Emellett elkezdődnek a nagy háborúk, és a három nefita az emberek gonoszsága miatt elvétetik. A 3–4. fejezet elmondja, miként hirdetett Mormon bűnbánatot a népnek; ők azonban már nem éreztek, és nagyobb gonoszság uralkodott, mint azelőtt bármikor Izráelben. Az 5–6. fejezet feljegyzi a nefiták és a lámániták közötti végső csatákat. Mormont a nefita nemzet nagy részével együtt megölték. A 7. fejezetben halála előtt Mormon felszólítja a népet – az akkor, és a jövőben élőket –, hogy tartsanak bűnbánatot. A 8–9. fejezet feljegyzi, hogy végül csak Mormon fia, Moróni maradt meg. Ő leírta a halál és az öldöklés utolsó felvonásait, beleértve ebbe a nefita nép végét, és üzenetet írt az eljövendő nemzedékeknek, valamint e feljegyzés olvasóinak.