Szentírások
A Tan és a szövetségek 92
előző következő

92. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. március 15-én (History of the Church, 1:333). A kinyilatkoztatás Frederick G. Williams-nek szól, akit nemrég neveztek ki tanácsossá az Első Elnökségben.

1–2, Az Úr parancsolatot ad az egyesült rendbe való felvételt illetően.

1 Bizony, így szól az Úr, kinyilatkoztatást és parancsolatot adok a korábban adott parancsolatnak megfelelően megszervezett aegyesült rendnek Frederick G. Williams szolgámat illetően, hogy fogadjátok be őt a rendbe. Amit egynek mondok, mindenkinek mondom.

2 Továbbá, azt mondom neked, Frederick G. Williams szolgám, legyél tevékeny tag ebben a rendben; és amennyiben minden korábbi parancsolat betartásában hűséges vagy, örökre áldott leszel. Ámen.